Võrdne

Võrdne temperament õiglaste intervallide virna
Kas võrdne temperament on õiglase temperamendi vorm?Mis vahe on intonatsioonil ja võrdsel temperamendil?Kas Pythagorase häälestus on sama kui lihtsalt...
Väljaspool võrdset temperamenti määrab nootide õigekirja suures plaanis?
Mis määrab suurema skaala nime?Millised on loomuliku suurema skaala noodid?Kui ebapiisav on võrdne temperament?Mis on karastatud skaala?Mis määrab suu...
Kas võrdse temperamendi põhjustas klaveri leiutamine või oli see paratamatu?
Kas klaver kasutab võrdset temperamenti??Miks loodi võrdne temperament??Kas klaverid on tõeline temperament?Millal sai võrdne temperament standardiks?...
Mis on 7-TET-i tooni nimi??
Kes leiutas 12 tooni võrdse temperamendi?Millal leiutati 12 tooni võrdne temperament?Mis on Edo häälestamine?Mis on karastatud skaala?Kes leiutas 12 t...
Kui võrdne temperament jagab oktaavi 12 võrdseks osaks, siis miks ei ole hertside erinevused samad, vaid 12 -ndad kahest?
Miks on oktaav jagatud 12 -ks??Mis on süsteem, kus oktaav on jagatud 12 võrdseks osaks?Kuidas on nootide sagedused 12 tooniskaalal üksteisega seotud?M...
7-Limit häälestatud 12 tooni?
Mis on 7, piirab ainult intonatsiooni?Mis on 5, piirab ainult intonatsiooni?Mis on süsteem, kus oktaav on jagatud 12 võrdseks osaks?Kui ebapiisav on v...
Kas klassikalised teosed kõlavad temperamendi tõttu täna teisiti kui originaalid??
Jah, aga ka klaveriehituse muutuste tõttu. Mõnes mõttes võib kaasaegsel klaveril mängitav klassikaline teos kõlada helilooja algsel kavatsusel rohkem ...
Kuidas sa mängiksid tavalist lugu n-TET pillil?
Mida tähendab Tet muusikas?Kui ebapiisav on võrdne temperament?Mis on Edo muusikas?Mis on muusikas võrdne temperament?Mida tähendab Tet muusikas?Lühen...
Kas EDO ja TET lühendid tähendavad sama asja?
Mida tähendab Tet muusika jaoks?Mida tähendab Edo muusika jaoks??Kui ebapiisav on võrdne temperament?Mis vahe on õiglasel ja võrdsel temperamentil?Mid...