Romantiline

Tempo romantilisel perioodil
Romantikaaegse muusika esitamisel peaks tempo olema elastne, peegeldades teksti väljendusrikkusi. Rubato idee (varem mainitud), kus tempo varieerub, o...
Romantilisel perioodil orkester
Romantilisel perioodil oli orkestrist saanud suur jõud tänu suurenevale suurusele, sealhulgas järgmised: puupuhkpill - flöödid ja pikolo, oboed ja kla...
Mis vahe on romantilisel ja postromantilisel perioodil?
Tsiteerin: „Romantilist iseloomustab kromaatiline laienemine ja lineaarse tonaalsüntaksi silmatorkavate väljatöötamiste väljatöötamine, siis postroman...
Millised on hilisromantilise vene muusika omadused?
Romantilise perioodi kompositsioonilised omadused hõlmasid paindlikke vorme, mis vastasid emotsionaalsetele nõudmistele, harmoonilise keele uurimist j...
Millised on hilisromantilise inglise muusika omadused?
Millised on muusika omadused romantika ajastul??Mis määratleb romantilise muusika?Kas romantiline muusika on seotud seotud romantilise perioodiga?Mis ...
Kas Beethoven alustas tõesti romantika perioodi??
Enamik aga pani romantilise perioodi alguseks 1800. aasta, mil Beethoven esitas oma esimese sümfoonia, mis vastab enamusele, kes väidavad, et Beethove...
Miks pole Vivaldi aastaajad romantilise ajastu algus??
Kas Vivaldi on romantiline ajastu?Millest sai alguse muusika romantiline ajastu?Kas Four Seasons on romantiline muusika?Mille poolest erineb romantika...
Kust leida kaasaegseid romantilises stiilis klaveriheliloojaid?
Kas Debussy on romantiline või kaasaegne?Mis on 3 tüüpi romantilisi heliloojaid??Kes oli kõige romantilisem pianist?Kas Mozart on romantiline helilooj...
Kui tõsiselt võtsid romantilised heliloojad võtmeisikuid?
Millised peamised uskumused olid romantikutel?Milliseid tehnikaid kasutasid romantilised heliloojad?Millised on romantismi kriitilised omadused muusik...