Retooriline

Mis määrab, millises režiimis olete?
Kuidas tuvastada retoorilisi režiime??Mis on 8 retoorilist režiimi??Mis on üheksa retoorilist režiimi??Kui palju on retoorilisi mooduseid?Kuidas tuvas...
Retoorilised režiimid
Retoorilised viisid (tuntud ka kui diskursusviisid) kirjeldavad peamiste keelepõhiste suhtlusviiside, eriti kirjutamise ja rääkimise mitmekesisust, ta...
Retoorilise režiimi jutustamine
Jutustamine on kirjutamine, mis jutustab sündmusi jutustades loo. Jutustav kirjutamine kasutab stseeni loomiseks sageli kirjeldavat kirjutamist. Selle...
Retoorilised eksitused
Retoorilised eksitused või argumentide eksitused ei võimalda avatud, kahesuunalist mõttevahetust, millest sõltuvad sisukad vestlused. Selle asemel häi...
Retoorilise küsimuse stiililine seade
Retoorilise küsimuse määratlus Retooriline küsimus esitatakse lihtsalt mõju eesmärgil või selleks, et rõhutada mõnda arutatavat punkti, kui tõelist va...