Mööduv

Mis on muusikas mööduv noot
nimisõna Muusika. noot, mis on harmooniale võõras ja lisatakse kahe järjestikuse akorditooni vahele, et tekitada meloodiline üleminek. Seda nimetataks...
Mööduvad toonid
Mis on muusikateoorias mööduvad toonid?Kuidas kirjutada mööduvat tooni?Mis on kromaatilised mööduvad toonid?Mis on diatoonilised mööduvad toonid?Mis o...
Nootide edastamise muusika
nimisõna Muusika. noot, mis on harmooniale võõras ja lisatakse kahe järjestikuse akorditooni vahele, et tekitada meloodiline üleminek. Seda nimetataks...
Kas laiendatud dominant võib eelneda kadentsiaalsele 6/4 akordile?
Mis tüüpi Cadence on Cadential 6 4?Kuidas lahendada 6'4 akord?Mis on kadentsiaalne progressioon?Mis on mööduv 6 4 akord?Mis tüüpi Cadence on Cadential...
6/4 akordi mittekadentsiaalne kasutamine
Milleks kasutatakse 6 4 akordi?Kas Cadential 6 4 on kadents?Millest mööduvad 6 4 akordi?Mis inversioon on muusikas 6 4?Milleks kasutatakse 6 4 akordi?...
Mööduvate märkmete kasutamine SATB -i kirjutamisel
Mis on rõhumärk?Mis on mööduvad ja abimärkmed?Mis on rõhumärk?Kui mööduv noot esineb teise akordiga (kahe akordi keskel), nimetatakse seda rõhuliseks ...
Millist kromaatilist mööduvat tooni kasutada?
Mis on kromaatiline mööduv toon?Mis on dissonantne mööduv toon?Mis on kromaatiline mööduv toon?Kromaatiline mööduv toon täidab kahe akorditooni vaheli...
Jazzis on rõhuline mööduv toon an
Mis on rõhuline mööduv toon?Mis on muusikas mööduvad toonid?Mis on mööduv toon?Mis on rõhuline mööduv toon?Kui teise akordiga (mitte kahe akordi keske...
Rõhutud ja rõhutamata mööduvad märkmed
Mäletate, et mööduvaid noote on kahte tüüpi - rõhuta ja rõhulised. Akordide vahele jäävad rõhumatud mööduvad noodid. Need on kõige levinumad märkmed. ...