Diatooniline

Klassikaline harmoonia on diatooniline
Harmoonia ja tonaalsuse üldised omadused klassikalisel perioodil. Tonaalsus oli diatooniline - suures või väikeses võtmes. ... Tasakaalustatud klassik...
Mitte diatoonilised intervallid
Diatooniline intervall on intervall, mis moodustub kahe diatoonilise skaala noodist. Kromaatiline intervall on mitte-diatooniline intervall, mis moodu...
Mitte diatoonilised laulud
Mitte-diatooniline viitab kõikidele nootidele või akordidele, mis pole võtmele omased. Enamikul igasuguse keerukusega lauludel on mitte diatoonilised ...
Diatooniline kolmas
Mis on akordis kolmas?Mida tähendab diatoonika muusikas?Mis on diatooniline kolmas?Mis on diatooniline kolmik?Mis on akordis kolmas?Muusikas on akordi...
Mitte diatooniline skaala
Seda silmas pidades on mõned mitte diatoonilised skaalad järgmised: Harmooniline moll skaala - kuna neil pole kahte pooltooni ja viit tooni. Kromaatil...
Mitte diatooniline akordi progressioon
Parim viis mitte-diatooniliste akordide lisamiseks akordi progressioonile on kasutada diatoonilisest akordist mitte-diatoonilisse akordisse ühist noot...
Diatooniline kollektsioon
Diatooniline kollektsioon on klaveril seitsme valge klahvi mis tahes ülevõtmine. Vaadake neid kollektsioone nende teravate teravate ja tasapindade arv...
Mis on diagonaalsete akordide funktsioon selles sissejuhatuses??
Mis kasu on mitte diatoonilistest akordidest??Kuidas kasutada mitte diatoonilisi noote??Milleks kasutatakse diatoonilisi akorde??Mis on mitte diatooni...
Diatooniliste akordide leidmine kitarril?
Kuidas leida diatoonilisi akorde??Mis on diatoonilised kitarri akordid?Kuidas määrata diatooniat??Mis on diatooniline progresseerumine?Kuidas leida di...