Kadents

Kadentsipraktika võrgus
Kuidas harjutada kadentsi?Kuidas ära tunda täiuslikke ja plagaalseid kadentse?Kuidas saate vahet teha ebatäiusliku ja katkestatud kadentsi vahel?Kuida...
Katkestatud kadentsi näide
Katkestatud kadentsi kasutatakse sageli ka levimuusikas. Näiteks Pink Floydi lugu "Bring the Boys Back Home" lõpeb sellise kadentsiga (umbes 0: 45–50)...
Katkestatud kadentsi akordid
Kadentsi moodustavad fraasi lõpus kaks akordi. Katkestatud kadentsi moodustavad tavaliselt akordid V – VI. (C -duuri võtmes akordid G -moll.) See loob...
Iv kuni v kadents
Pool kadentsi. Kõik, mis lõpeb tähega V, loetakse pooleks kadentsiks*.Milline rütm on IV kuni V?Mis kadents on I kuni V?Kas VI kuni VA kadents?Mis on ...
Kas kadents on tüdruk, me olime valetajad
Kas Cadence Sinclair on poiss?Mis on kadentsil viga, et me olime valetajad?Kas kadents on seotud Gatiga, kui me olime valetajad?Keda Cadence armub sel...
Kas see kadents on näide saksa teooriast, et vahendaval akordil võib olla tooniline funktsioon?
Mis on tooniline kadents?Mis on suure akordi kadents?Mis on kadentsi akordid?Mis on kaudne kadents?Mis on tooniline kadents?Täiuslikud autentsed kaden...
Vähendatud seitsmes kadents, kas see on IAC või PAC?
Milline kadents on VII kuni I?Kas V7 on PAC?Mis on IAC kadents?Mis on vähenenud 7. skaala?Milline kadents on VII kuni I?Täiuslik kadents tekib alati, ...
Kuidas teha vahet Plagalil ja Perfectil ning ebatäiuslikel ja katkestustel
Täiuslikud ja plagaalsed kadentsid annavad muusikale harmooniliselt stabiilse lõpu, samas kui ebatäiuslikud ja katkestatud kadentsid muudavad muusika ...
Genesise bVII-V-I kadents
Mis kadents on IV VI?Mis kadents läheb VI -st I -ni?Kuidas nimetatakse VII kuni I kadentsi?Kas IV saab minna Vi?Mis kadents on IV VI?Pool kadentsi. Po...