Eelnev

Eelnev grammatika
Grammatikas on eelkäija (etümoloogia: ladina antecedentem tähendus eelneb, nimisõna, mis pärineb ante - enne ja tegusõna cedere - minema) on väljend (...
Mis on eelnev fraas
(1. kanne 2 -st) 1 grammatika: sisuline sõna, fraas või klausel, mille tähisele viitab asesõna, mis tavaliselt järgneb substantiivile (näiteks Johanne...
Näide akordidega eelnevast ja sellest tulenevast fraasist?
Mis on eelnev ja sellest tulenev fraas?Mis on muusikas eelnevad ja sellest tulenevad fraasid?Mis on muusikas eelnev fraas?Mis on eelnev ja sellest tul...
Mis on eelnev
Mis on näide eelkäijast?Mis on eelnev ja too näiteid?Mis on lauses eelkäija?Kuidas tuvastada eelkäija?Mis on näide eelkäijast?Eelmine on lauseosa, mis...
Kus on selle meloodia eellugu ja sellest tulenev fraas?
Tüüpiline kaheksast taktist koosnev meloodia on jagatud kaheks fraasiks, millest igaüks koosneb neljast taktist. Esimene fraas on eelkäija ja vastamis...
Eelnev muusika
Periood, muusikas, meloodilise korralduse üksus, mis koosneb kahest tasakaalustatud fraasist järjest; esimene fraas, mida nimetatakse eelkäijaks, jõua...
Eelnev fraas ja sellest tulenev fraas
Taaskord algab eelnev fraas toonikul, milleks on C -duur, ja lõpeb domineerivaga. ... See õnnestub toonil lõpetada, tuues eelnevast tuleneva paari sul...
Eelnev fraas muusikas
Selle eelnev fraas on algatatud põhiideest, mis kordub järgneva fraasi alguses. Erinevalt lausest, mis näitab ühte kadentsi, sisaldab periood kahte ka...
Eelnevad ja sellest tulenevad näited
Suhte esimest kogust nimetatakse eelkäijaks, suhte teist suurust aga järjepidevaks. Näiteks- kui on suhe m: n, nimetatakse m eelkäijaks või esimeseks ...