Seotud

Kas need akordid on seotud (ei mängita uuesti) või on seostatud ainult ülemine noot?
Viigistatud noote mängitakse kaks korda?Mida nimetatakse kaheks kokku seotud noodiks?Mis on seotud noodid?Kuidas lugeda seotud märkmeid?Viigistatud no...
Laimud peaksid hõlmama seotud noote enne ja/või pärast seda?
Laimud peaksid hõlmama seotud noote?Kas loete seotud noote?Kas lips segab kahte nooti kokku?Laimud peaksid hõlmama seotud noote?Laulud tuleks joonista...
Milliseid tavasid kasutatakse juhuslike ja seotud märkmetega?
Kuidas märkida seotud märkmetes?Mida see tähendab, kui märkmed on omavahel seotud?Kas juhuslikult kannab lips läbi?Kui noot seotakse üle ribajoone, on...
Lilypond sidus noodid
Lips luuakse, lisades tilde ~ esimesele kahest seotavast noodist. See lühikiri võib olla kasulik muudes kohtades, kus rütm muutub muutumatu helikõrgus...
Kuidas mängida seotud staccato noote
Mida tähendab lips staccatoga??Kuidas mängitakse seotud noote?Kas sa keelega seotud märkmeid?Mida tähendab lips staccatoga??Staccato märgistamine lips...