Speltanisu

Kas kirjutatakse
Kas see on kirjutatud grammatika?Kas kirjutatakse või kirjutatakse?Kas see on kirjutatud või kirjutatud Austraalia?Kuidas kasutada lauset õigekirjaga?...