Kaudne

Kaudne tähendus
Mis on kaudne tähendus?Mis on näide vihjata?Mis on lauses kajastatud?Mis on seaduse tähendus??Mis on kaudne tähendus?Kaudne määratlus on midagi, mille...
Cambridge'i inglise keele mõistmine tähendas tähendust
kui midagi eeldatakse, mõistetakse seda tõena või eksisteerib, kuigi seda ei ole otseselt ega juriidilises lepingus öeldud: kaudne leping/leping/litse...