Korterid

Musescore muudab teravad korterid
Kuidas lisada kortereid Musescore'i?Mis tühistab järsud terad või korterid?Kuidas vahetada kortereid teravateks?Kuidas lisada kortereid Musescore'i?Li...
5 korteri võti
Tasapinnaliste võtmeallkirjadega kaaludSuur võtiKorterite arvVäike võtiA ♭ -duur4F -mollD ♭ -duur5B ♭ mollG ♭ -duur6E ♭ mollC ♭ -duur7A ♭ mollMis on 5...
Millisel võtme allkirjal on 1 korter
Esimene tasase võtme allkiri on F võti või selle suhteline moll, mis on D -moll (Dm). Nendel klahvidel on üks tasane noot: B tasane (Bb). Ülejäänud ku...
3 korteri võti
Tasapinnaliste võtmeallkirjadega kaaludSuur võtiKorterite arvVäike võtiE -duur3C -mollA ♭ -duur4F -mollD ♭ -duur5B ♭ mollG ♭ -duur6E ♭ mollMida tähend...
Kuidas lugeda tasaste võtmete allkirju
Suuremate kaalude puhul, millel on korterid, liigute vastupäeva ümber viiendiku ringi. Korterid ilmuvad igas võtmes kindlas järjekorras, kui ringile v...
Miks me ei lihtsustanud kunagi võtmeallkirju??
Kas võtmeallkirjad võivad olla väikesed?Kas võtmeallkirjades on korterite reeglist erandeid??Mis on võtmeallkirjade reegel??Kas võtmeallkirjad ei muut...
Miks ei paista kitarrimuusikas olevat teravaid ja lameda juurega akorde??
Kas saate kitarril mängida teravaid ja lamedaid mänge?Kas kitarril on sama ja terav?Millistel akordidel pole lamedaid ega teravaid?Miks pole kitarril ...
Miks on nii teravaid kui ka kortereid?
Tasapinnalised ja teravad on vajalikud, et võimaldada iga diatoonilise skaala versiooni alustamist kromaatilise skaala mis tahes punktis ilma nooditäh...
korterite mõistmine punktisummas
Klahvid võtme allkirjas vähendavad poole sammu (või pooltooniga) noodi sammu vastaval real või tühikul. See läheb üle kõikidele oktaavidele. Erinevad ...