Kaashäälik

Kaashäälik muusikanäidetes
Kaashäälik muusikas on see, kui nootide kombinatsioon kõlab meeldivalt. Kaashäälikute intervallide näideteks on muusika, mida mängitakse ühehäälselt, ...
Mis on konsonants muusikaviktoriinis
kaashäälik. puhkeolekus olevad toonid (intervallid, mis koos kõlavad hästi) dissonants. toonid, mis tuleb lahendada (intervallid, mis koos kõlavad hal...
Kas me saame matemaatiliselt modelleerida muusikalisi akorde ja mõisteid nagu dissonants?
Kuidas on matemaatika võimeline ennustama muusikaliste helide kaashäälikut või dissonantsi?Millist matemaatilist mõistet kasutatakse muusikas?Kuidas s...
Näiteid kaashäälikust luules
Peatus Woodsi juures lumisel õhtul Robert Frost Robert Frosti filmis „Stopp by Woods on lumine õhtu“ on kõla „s“ parim näide kaashäälikust. Samuti kor...
Oktaavi mõju kaashäälikule
Miks kõlavad kaheksandikud ja viiendikud kaashäälikuna?Miks on oktaavid kaashäälikud?Mis põhjustab kaashääliku dissonantsi?Mida teeb kaashäälik muusik...
Kas kaashääliku klassifitseerimiseks on olemas objektiivsed kriteeriumid v. dissonants?
Kuidas tuvastada kaashäälik ja dissonants?Mis on kaashäälik vs dissonants?Mis vahe on kaashäälikul ja dissonantsakordil?Kas kaashäälik on dissonantsi ...
Kaashääliku/dissonantsi arvutamine (st.e. resolutsiooni vajadus) sageduste loendist
Kuidas mõõdetakse kaashäälikut ja dissonantsi??Kuidas on matemaatika võimeline ennustama muusikaliste helide kaashäälikut või dissonantsi?Kui kaugel p...
Kas saate mõõta siinuslainete mängitavate intervallide kooskõla?
Kuidas on matemaatika võimeline ennustama muusikaliste helide kaashäälikut või dissonantsi?Millised intervallid on kaashäälikud?Kas saate dissonantsi ...
Mis põhjustab muusikas kaashäälikut?
Kaashäälikut võib seletada põhjusega, et kahe noodi vahel on rohkem joonduvaid harmoonilisi (sinine).Mida teeb kaashäälik muusikas?Kuidas tuvastada mu...