Carnatic

Karnatilised noodid tamiilis
Mis on 12 karnaatilise muusika swarat?Millised on noodid karnaatilises muusikas?Kas tamili keeles on karnaatiline muusika?Kuidas karnaatilises muusika...
Carnatic muusika nooditarkvara
Kuidas kirjutada Carnatici noodi?Mis on noodid karnaatilises muusikas?Mis on parim Carnatic muusikarakendus?Millist skaalat kasutatakse karnaatilises ...
Viiul vestern vs karnaatik
India viiuldajad mängivad oma viiulit istuvas asendis, erinevalt lääne viiuldajatest, kes hoiavad ja mängivad oma viiulit püsti seistes. ... Teisest k...
Karnatilise muusika noodid inglise keeles
Millised on karnaatilise muusika noodid?Mis on Carnatic muusika inglise keeles?Kui palju noote on Carnaticu muusikas?Kuidas kirjutada Carnatici noodi?...
Karnaatilise muusika häälestussüsteem
Eelkõige näitavad nad, et karnatiline muusika järgib häälestussüsteemi, mis on väga lähedane just intonatsioonile, samas kui hindustani muusika järgib...
Erinevus karnaatilise viiuli ja lääne vahel
India viiuldajad mängivad oma viiulit istuvas asendis, erinevalt lääne viiuldajatest, kes hoiavad ja mängivad oma viiulit püsti seistes. ... Teisest k...
Kui palju talamit karnaatilises muusikas
Lõuna -India süsteemis (Carnatic) on täis tala seitsmest suladi talast koosnev rühm.Kui palju Taale on?Kui palju thaalame on seal?Mitu rütmi on Carnat...
Jathi karnaatilises muusikas
Jathi. Jathi talamist määrab rütmitsükli löökide arvu. See kehtib konkreetselt tālami laghu komponendi (komponentide) kohta ja mitte tingimata kogu tā...
Aksharam karnaatilises muusikas
Aksharam viitab nende nootide arvule, mis me biidi sisse mahume. See on muusikalise aja ühik. Nii et sõltuvalt sellest, kui palju noote me igasse biit...