Sulgudes

Nurksulud
Mida tähendavad sulgud []?Milleks [] kasutatakse?Mis kasu on nurksulgudest?Kuidas nimetatakse sulgusid??Mida tähendavad sulgud []?Nurksulge (mida nim...
Mida tähendab matemaatikas kahekordne sulg?
Kahe sulgu kõrvuti kirjutamine tähendab, et sulud tuleb korrutada. Näiteks (y + 2) (y + 3) tähendab (y + 2) × (y + 3) . Kahekordsete sulgude laiendami...
Mida tähendavad erinevad sulud matemaatikas
Märge võib olla pisut segane, kuid pidage meeles, et nurksulgud tähendavad lõpp -punkti ja ümmargused sulud tähendavad, et see on välistatud. ... (ja ...
Kuidas muusikas lõiget märkida
Kasutage sulgusid, et tähistada, kust alustate, ja sulgege sulgud peatumiskohas. Kirjutage sulgude kohale “Start” ja “Stop” järgmiselt: ühel lõikel võ...
Mida tähendavad nurksulud ühe või mitme rõhumärgi ümber??
Mida näitab nurksulg?Kuidas neid [] nimetatakse?Mida tähendab nurksulg inglise keeles?Mida see tähendab, kui keegi paneb sõna sulgudesse??Mida näitab ...
Mis need sulgud on? Mida need tähendavad ja kuidas neid nimetatakse?
Sulgud on paar kirjalikku märki, mille asetate sõna, väljendi või lause ümber, et näidata, et annate lisateavet. Briti inglise keeles nimetatakse sell...
Mida need sulgud tähendavad?
Mida tähendavad sulgud []?Mida tähendavad sulgudes vs sulgudes matemaatikas??Mida tähendavad topeltklambrid matemaatikas?Mida tähendavad sulgud []?Nur...
Mida tähendab laeklambrite paar?
Mida erinevad sulgud tähendavad?Mida tähendavad nurksulud?Mida tähendavad topeltklambrid funktsioonis?Millised on eri tüüpi sulgud?Mida erinevad sulgu...
Mida sulgud tähendavad?
Mida tähendavad sulgud []?Milleks [] kasutatakse?Mida tähendavad sulgud []?Nurksulge (mida nimetatakse ka sulgudeks, eriti Ameerika inglise keeles) ka...