Assonants

Mis on assonantsilaadsete helide termin, kuid sobivate vokaalidega eraldi ridadel
Assonants on sõnade/silpide sarnasus nende vokaalide vahel (nt.g., liha, uba) või nende kaashäälikute vahel (nt.g., hoia, keep). Kuid kaashäälikute va...
Assonants luules
Assonants ehk „vokaalriim” on vokaalhäälte kordamine teksti- või luuleliinil. Sõnad peavad olema üksteisele piisavalt lähedal, et sarnased vokaalhelid...
Assonantsi näide
Assonants viitab kõige sagedamini sisemiste vokaalhelide kordamisele sõnades, mis ei lõpe samaga. Näiteks „ta jäi kirsipuu alla magama” on fraas, mis ...
Assonantsi näited
Assonantsi näited:Tule tuli on vaatepilt. ( ... Minge aeglaselt üle tee. ( ... Peter Piper korjas tükikese marineeritud paprikat (lühikeste e- ja pikk...
Assonants kirjalikult
Assonants on kirjanduslik seade, milles sarnaste vokaalhelide kordamine toimub kahe või enama sõnaga üksteise läheduses luule- või proosajoone piires....