Akordid

Kuidas transkribeerida arpegeeritud 4-noodiline akord viiulil mängimiseks?

Kuidas transkribeerida arpegeeritud 4-noodiline akord viiulil mängimiseks?
  1. Kas viiulid mängivad akorde või noote?
  2. Mis on akredigeeritud akordi progresseerumine?

Kas viiulid mängivad akorde või noote?

Kuna viiulil korraga kolme keele mängimine on nii raske, siis mängitakse diadi või kahte akordi nooti. Tehniliselt öeldes on „viiuliakordid” ekslik, kuna mängite ainult kahte nooti. ... Viiuliakordide mängimist harjutades muutuvad need lihtsamaks.

Mis on akredigeeritud akordi progresseerumine?

See konkreetne edasiminek põhineb enamasti neljandike tsüklil, kuna iga viie esimese akordi juurnoot on neljandiku intervall eelmisest juurnoodist kõrgemal. ...

Otsin ettepanekuid, kuidas ühtlustada minu olemasolevat meloodiat
Kuidas ühtlustada meloodiat suures võtmes?Kuidas leida muusikas harmooniat?Milliseid akorde kasutatakse kõige sagedamini meloodia ühtlustamiseks?Kuida...
Millist kompositsiooni või akordide segu esinemisel kasutada
Millised on 4 kõige enam kasutatavat akordi muusikas??Millised on kolm kõige tavalisemat kompositsioonis kasutatavat akordi?Milliseid akorde peaksin o...
Kas klahvide suhtelise moll (või moll -võtmes suhtelise duuri) paralleelsetes režiimides leitud akorde võib lugeda laenatud akordideks?
Kas saate laenata akorde teistest režiimidest?Kas sugulastel alaealistel on samad akordid?Kas suhtelisel duuril ja mollil on samad diatoonilised akord...